Årsmøte i NBK avdeling Oslo og Akerhus

BoxersiluettÅrsmøte i
NBK avdeling Oslo og Akerhus

Onsdag 3. desember 2019 kl. 19.00-20.00

 

Velkommen til årsmøte på Kafe Asylet, Herberget. Adresse: Grønland 28, 0188 Oslo

Medlemmer av lokalavdelingen kan komme med forslag til saker og fremme kandidater til verv.
Saker og kandidater må være i klubbens hende innen 29. oktober 2019. 

Send forslag på saker til vår mailadresse: boxeroa@hotmail.com 

Styret vil gjerne ha innspill til kandidater til styreverv. Både nye og gamle medlemmer er velkomne i styret.

Følgende verv skal velges på årsmøtet:

·      Leder


·      Tre styremedlemmer


·      To varamedlemmerForslag på kandidater til vervene sendes til valgkomiteen v/Line Orlund:
lineorlund@hotmail.comFølgende saker behandles på årsmøtet:


·    Årsmelding 2018/2019


·    Regnskap 2018/2019


·    Innkomne saker 


·    Handlingsplan 2019/2020


·    Budsjett 2019/2020


·    ValgVi håper mange medlemmer i lokalavdelingen benytter anledningen til å være med å påvirke hva vi skal drive med. 

Velkommen
Hilsen styret i NBK, Oslo og Akershus