Årsmøte i NBK avdeling Oslo og Akerhus

BoxersiluettÅrsmøte i
NBK avdeling Oslo og Akerhus

Onsdag 10. desember 2020 kl. 19.00-20.00

 

Velkommen til årsmøte på Kafe Asylet, Herberget. Adresse: Grønland 28, 0188 Oslo

 

 

Medlemmer av lokalavdelingen kan komme med forslag til saker og fremme kandidater til verv.
Saker og kandidater må være i klubbens hende innen 5. november 2020. 

Send forslag på saker til vår mailadresse: boxeroa@hotmail.com 

Styret vil gjerne ha innspill til kandidater til styreverv. Både nye og gamle medlemmer er velkomne i styret.

 

 

Følgende verv skal velges på årsmøtet:

 

·      Nestleder

 


·      Ett styremedlem

 


·      To varamedlemmer

 Forslag på kandidater til vervene sendes til valgkomiteen v/Line Orlund:
lineorlund@hotmail.com

 Følgende saker behandles på årsmøtet:

 


·    Årsmelding 2019/2020

 


·    Regnskap 2019/2020

 


·    Innkomne saker 

 


·    Handlingsplan 2020/2021

 


·    Budsjett 2020/2021

 


·    Valg

 Vi håper mange medlemmer i lokalavdelingen benytter anledningen til å være med å påvirke hva vi skal drive med. 

 

Velkommen
Hilsen styret i NBK, Oslo og Akershus