Årsmøte i NBK avdeling Oslo og Akerhus

BoxersiluettÅrsmøte i
NBK avdeling Oslo og Akerhus

Onsdag 3. desember 2018 kl. 18.30-20.00

 

NY MØTET ER FLYTTET TIL ET ANNET ROM PÅ KAFE ASYLET: VI SKAL VÆRE I HERBERGET

Kafe Asylet. Grønland 28, 0188 Oslo.

 

Medlemmer av lokalavdelingen kan komme med forslag til saker og fremme kandidater til verv. Saker og kandidater må være i klubbens hende innen 29. oktober 2018.

Send forslag på saker til vår mailadresse: boxeroa@hotmail.com
Forslag på kandidater til vervene sendes til valgkommiteen v/Line Orlund: lineorlund@hotmail.com

 


Vi håper mange medlemmer i lokalavdelingen benytter anledningen til å være med å påvirke hva vi skal drive med.

Velkommen

Hilsen styret i NBK, Oslo og Akershus