Årsmøte i NBK avdeling Oslo og Akerhus - vil bli avholdt digitalt

Boxersiluett

Grunnet den pågående coronasituasjonen, vil årsmøtet bli avholdt digitalt.

 

 

 

Det vil bli samme løsning som Hovedstyret benyttet seg av.


Publisert 29/9-20:
Årsmøte i NBK avdeling Oslo og Akerhus, Torsdag 10. desember 2020 kl. 19.00-20.00
Velkommen til årsmøte på Kafe Asylet, Herberget. Adresse: Grønland 28, 0188 Oslo
 
Medlemmer av lokalavdelingen kan komme med forslag til saker og fremme kandidater til verv. 
Saker og kandidater må være i klubbens hende innen 5. november 2020. 
 
Send forslag på saker til vår mailadresse: boxeroa@hotmail.com 
 
Styret vil gjerne ha innspill til kandidater til styreverv. Både nye og gamle medlemmer er velkomne i styret.
Følgende verv skal velges på årsmøtet:
  • ·      Nestleder 
  • ·      Ett styremedlem 
  • ·      To varamedlemmer  
 
Forslag på kandidater til vervene sendes til valgkomiteen v/Line Orlund:
lineorlund@hotmail.com  
 
Følgende saker behandles på årsmøtet:  
  • ·    Årsmelding 2019/2020  
  • ·    Regnskap 2019/2020  
  • ·    Innkomne saker   
  • ·    Handlingsplan 2020/2021  
  • ·    Budsjett 2020/2021  
  • ·    Valg  
 
Vi håper mange medlemmer i lokalavdelingen benytter anledningen til å være med å påvirke hva vi skal drive med. 
 
 
Velkommen
Hilsen styret i NBK, Oslo og Akershus