Norsk Boxerklubbs lotteri og auksjon 2018

NBKlotteriog auksjon2018-6

I forbindelse med klubbens årlige årsvinnerutstilling avholder Norsk Boxerklubb både auksjon og lotteri. Inntektene fra årets innsamling vil bli fordelt mellom klubbens helsefond.
Både auksjonsgjenstander og lotteripremier doneres til klubben. Ønsker du å donere kan du ta kontakt med Tone Robertsen 90 67 95 83 eller Linda Acay 99 64 41 52 . De er selvsagt på facebook og tar gjerne imot melding der om du ikke ønsker å ringe.


Det vil bli opprettet en egen facebookside for nettauksjonen, der publiseres alle gjenstandene – og man kan legge inn bud. Lodd kan kjøpes i klubbshoppen, også for de som ikke har tenkt seg på årsvinnerutstillingen.
Nettauksjonen åpnes i mai og avsluttes dagen før Norsk Boxerklubbs årsvinnerutstilling på Ås 2.juni. Her vil også trekningen av boxerlotteriet foregå.

Gjenstandene vunnet på lotteri eller auksjon kan hentes på årsvinnerutstillingen eller de kan bli tilsendt deg om du ikke har anledning til å hente dem. Porto må besørges selv, NBK har ikke anledning til å dekke dette. 


DITT BIDRAG GJØR EN FORSKJELL