Årsmøter

Her finner dere innkallinger, protokoller og nyttige papirer til/fra møtene


Årsmøte 2023

Årsmøte i NBK Avdeling Oslo og Akershus holdes 14. desember NY ADRESSE: Cathinka Guldberg-senteret, Lovisenberggata 7B

Innkalling
Dagsorden
Forslag til handlingsplan 2023/2024

Årsberetning

Resultat / Balanse

Protokoll

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmøtet 2022

Lokalavdelingens årsmøte er 7. desember kl 1900 i lokalene til Asylet, VIP-rommet.
Innkalling
Dagsorden
Årsberetning
Forslag til handlingsplan 2022-2023
Resultat / Balanse
Protokoll

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmøtet 2021

Lokalavdelingens årsmøte er 8. desember i lokalene til Asylet, Herberget.

Protokoll
Innkalling
Dagsorden
Årsberetning
Forslag til Handlingsplan 2021-2022
Resultat/Balanse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 ble avholdt difgitalt pga koronasituasjonen

Protokoll
Innkalling
Årsberetning
Handlingsplan 2020-2021

-----------------------------------------------------------------------------

Årsmøtet 2019

Protokoll
Innkalling
Dagsorden
Årsberetning 2019
Handlingsplan 2019/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2018

Lokalavdelingens årsmøte er 3. desember i lokalene til Asylet, Herberget.

Protokoll
Innkalling
Dagsorden
Årsberetning
Handlingsplan 2018/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Årsmøte 2017

Lokalavdelingens årsmøte er 13. desember i lokalene til Asylet, Vip-rommet.

Underskrevet Protokoll
Innkalling
Dagsorden
Forslag til Årsberetning 2017
Handlingsplan 2017/2018
Valgkommiteens innstilling 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2016

Møteklubbe
Underskrevet Protokoll
Innkalling

Dagsorden

Årsberetning 2016
Handlingsplan 2016/2017
Signert Resultat/Balanse


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2015

Fjerpenn
Protokoll


Presentasjoner

Innkalling

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2014

Referat
Lokalavdelingens årsmøte er 20 november i lokalene til Eukanuba på Alnabru
(NB! De har flyttet siden 2013 - se innkalling for adresse)

Her kan du lese referatet fra årsmøtet 2014 

Forslag til årsmelding som skal diskuteres finner du her.


Her kan du laste ned valgkomiteens innstilling

Her kan du laste ned innkallingen