Valgresultatet fra Årsmøtet

 Personale

Valgresultatet fra årsmøtet:

Nestleder: Tone Granli

Styremedlem (2 år): Eli Capuferro
Varamedlem (1 år): Ingunn Terjesen
Varamedlem (1 år): Vibeke Moe Mølmen (possisjon fylt etter årmøtet,Valgkomiteen fikk fullmakt for nytt styre til å finne kandidat til 2dre vara)


Vi gleder oss til en ny styreperiode og planlegging av aktiviteter!