Årsmøte i NBK Oslo og Akershus

NB! flyttet til ny adr. Årsmøte i Norsk boxerklubb avd Oslo og Akershus 14. desember -23.
NY ADRESSE: Cathinka Guldberg-senteret, Lovisenberggata 7B
Frist til å sende inn saker: 2/11-23 (boxeroa@hotmail.com)
Frist til å sende inn forslag til kandidater for styreverv: 2/11-23 (valg.oslo@norskboxerklubb.no)
Vi håper mange vil delta på møtet! Vi inviterer også til julebord når møtet avsluttes


arsmoteinnkall 2023 NY adr